Komunikat nr 1 z dnia 28.05.2020 r.Informacja o propozycjach układowych złożonych wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym została opubliowana przez Vivid Games S.A. raportem bieżącym nr 18/2020 z 17 kwietnia 2020.

Obligatariusze, którzy mają uwagi do przedstawionych przez spólkę propozycji układowych proszeni są o ich zgłaszanie pod wyżej wymienionym adresem mailowym kuratora.

W przypadku kontaktu z kuratorem obligatariusz winien wykazać, iż przysługuje mu prawo do obligacji. Podatawowym sposobem udokumentowania prawa do obligacji jest przedłożenie świadcetwa depozytowego. Kurotor uzgodni z domami maklerskimi prowadzącymi rachunki obligacji, czy istnieją inne możliwości formalnego potwierdzania praw do obligacji.

Informuję nadto, że zgodnie z art. 363 ust 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, do reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanawia kuratora. Obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza. Sędzia--komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału wpostępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji.

Informacje o przebiegu postępowania oraz działaniach podejmowanych przez kuratora będa zamieszczane w kolejnych komunikatach.